VERİ GİRİŞİ

Sıcaklık
Basınç

SONUÇLAR

Yoğunluk
Özgül Isı (Cp)
Entalpi
Entropi
Dinamik Viskozite
Isıl iletkenlik