VERİ GİRİŞİ

Kuru Termometre Sıcaklığı
Bağıl Nem
Yaş Termometre Sıcaklığı
Atmosferik Basınç

SONUÇLAR

Çiğ Noktası Sıcaklığı
Yoğunluk
Özgül Hacim
Özgül Nem
Entalpi
Entropi
Özgul Isı (Cp)
Dinamik Viskozite
Isıl iletkenlik