VERİ GİRİŞİ

Akışkan
Hacimsel Karışım Oranı
Sıcaklık
Atmosferik Basınç

SONUÇLAR

Yoğunluk
Özgül Isı (Cp)
Entalpi
Entropi
Dinamik Viskozite
Isıl iletkenlik
Donma Sıcaklığı